Hoe word ik begunstiger?

U wordt begunstiger door minimaal € 25,- per kalenderjaar over te maken op girorekening
IBAN: NL 12 INGB 0000 3750 97 ten name van C. Roscher te Weidum, onder vermelding van ‘nieuwe begunstiger’.

Voor wie meer kan en wil doen bestaat ook de mogelijkheid om ‘beschermer-begunstiger’ te worden voor € 90,- per jaar, of ‘begunstiger voor het leven’ te worden door een eenmalige storting van € 450,-. De namen van zowel begunstigers, beschermer-begunstigers als van begunstigers voor het leven worden, indien u dat wenst, op de website genoemd.

Nieuwe donateurs worden verzocht om aansluitend via de contactpagina hun adresgegevens te sturen.

  • Wil piercers verzamelen in heel Europa om gezamenlijk het piercen in Europa gezicht te geven.
logo
Begunstiger