De richtlijnen.

De overheid heeft indertijd besloten wetgeving te maken voor het piercen en tatoeëren. Het doel was de veiligheid van de consument te verbeteren. Door het invoeren van een vergunningstelsel zou de beroepsgroep beter te controleren zijn.

De warenwet schrijft voor dat ons handelen getoetst wordt door de GGD, die bij goed gevolg een vergunning afgeeft. Tegenwoordig vindt deze toetsing eens in de drie jaar plaats.

Je kan op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl kijken of de studio van jou keuze de vereiste vergunning heeft.

De toetsing is gebaseerd op een veiligheidscode. Deze code, meestal de richtlijnen genoemd wordt door het LCHV onderhouden. Je kan deze richtlijnen hier downloaden.

ogen

 

 

  • De stichting is geen beroepsvereniging.
  • Ons doel is informatieverstrekking.
  • We proberen toch de belangen van piercers te behartigen.
  • Hiervoor hebben we contact met de overheid.
logo
Richtlijnen