Verantwoordelijk en aansprakelijk.

Naast de inhoudelijke voorlichting over de gewenste piercing is een ander soort voorlichting erg belangrijk, omdat ze mogelijk juridische en financiële gevolgen voor jou als piercer kunnen hebben. Door het aangaan van het contract met je klant een piercing te plaatsen ga je een wettelijk vastgelegde zorg- en informatie plicht aan. Indien je dit onderdeel niet zorgvuldig uitwerkt kun je op verschillende manieren aansprakelijk gesteld worden. Je bent dan ook verantwoordelijk voor een goede nazorg en derhalve verplicht ook schriftelijke adviezen mee te geven.

Fouten van de piercer.

In principe bestaat de aansprakelijkheid van piercers uitsluitend op contractuele basis. Dat betekent dat de piercer door een klant aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet goed uitvoeren van het contract (wanprestatie). Als er iets misgaat met het piercen, bijvoorbeeld de piercing zit niet zoals de klant hem wil hebben, dan kan de klant de piercer daarvoor aansprakelijk stellen. Dit is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit echte fouten van de piercer. Hij komt daardoor het contract met zijn cliënt niet goed na. De (medische) complicaties die zich kunnen voordoen na het zetten van een piercing vallen hier niet onder. (de schade voortvloeiend uit een wanprestatie is bijna nooit te verzekeren, voor geen enkel bedrijf).

Complicaties.

De aansprakelijkheid voor complicaties na het zetten van een piercing is een ander verhaal. In principe is dit een risico dat de klant zelf neemt. Het optreden van een complicatie kan dan ook niet worden gezien als het niet nakomen van een contract door de piercer, zoals hier voor beschreven. De piercer zou eventueel wel aansprakelijk kunnen zijn voor het optreden van complicaties en op grond van het schenden van de zorgplicht/informatieplicht.

De piercer wordt geacht de professionele partij te zijn, daarom heeft hij een zorgplicht en informatieplicht ten opzichte van zijn klant. Indien de piercer de klant niet voldoende informeert over de mogelijke complicaties na het zetten van een piercing, schendt hij de informatieplicht. De klant heeft dan namelijk als leek geen goede afweging kunnen maken op basis van de risico’s. De piercer kan in dat geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade.

Het is dus van groot belang dat de klant van te voren goed wordt geïnformeerd. Let op de echt medische termen zoals: cara-aandoening, acuut ziektebeeld, circulatie stoornissen. Een klant zou achteraf kunnen aanvoeren dat hij niet voldoende geïnformeerd is omdat hij het formulier niet snapte. Het formulier moet dus echt in 'Jip- en Janneke' taal opgesteld worden.

Tevens is het goed om duidelijk aan te geven welke complicaties zich zouden kunnen voordoen en wat de kans hierop is. Heel erg belangrijk is om duidelijk te maken dat de piercing goed verzorgd moet worden. Misschien is een extra informatiefolder over mogelijke complicaties bij het inschrijfformulier een goede oplossing. Om te bewijzen dat de cliënt al deze informatie heeft ontvangen kan daarvoor een handtekening van de klant worden gevraagd, dit kan je als onderdeel van de instemmingsverklaring insluiten.

Algemene voorwaarden.

Wat betreft de algemene voorwaarden:
· duidelijk opnemen dat er geen aansprakelijkheid is om bovenstaande redenen. Dit is echter geen garantie. Je kan en mag aansprakelijkheid nooit volledig uitsluiten. Je kunt dus ook niet de verplichting tot schadevergoeding bij bijvoorbeeld het niet nakomen van het contract uitsluiten.
· de algemene voorwaarden moeten tijdens of voor het sluiten van de overeenkomst aan de klant gegeven worden. Dus niet daarna! Ook het op internet zetten van algemene voorwaarden is niet voldoende. De voorwaarden moeten echt aan iedere klant uitgereikt worden. (ze zouden op de achterzijde van bijvoorbeeld de instemmingverklaring kunnen worden gedrukt). In de instemmingsverklaring moet dan ook verwezen worden naar deze voorwaarden.

Strafrechtelijke vervolging.

Het is erg discutabel of men strafrechtelijk vervolgd kan worden indien een piercing niet goed gezet is of complicaties oplevert. Voor strafrechtelijke vervolging zou het moeten gaan om mishandeling. Bij mishandeling is opzet vereist. Uiteraard zal dit normaal gesproken niet het geval zijn.

Ook is het zo dat er toestemming is gegeven door de klant. Het bestaan van de toestemming mag worden aangenomen als vaststaat dat de betrokkene goed is geïnformeerd over de aard en ingrijpendheid van de handeling. Indien dit laatste vaststaat kan er geen sprake zijn van wederrechtelijkheid. Wederrechtelijkheid houdt in dat het in strijd met de wet moet zijn. Wanneer iemand instemming heeft gegeven en ook kon overzien wat de gevolgen zouden zijn, is er geen sprake van wederrechtelijkheid. Dit is daarom nooit strafbaar.

Procedure.

Indien een klant toch besluit om de piercer aansprakelijk te stellen voor schade door een complicatie kan deze een procedure starten. De klant zal eerst de piercer zelf aansprakelijk stellen en hem verzoeken schadevergoeding te betalen.

Indien de piercer niet verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid kan deze twee dingen doen. Hij kan besluiten om (samen met een advocaat) de aansprakelijkheid te beoordelen en al dan niet te erkennen. Indien de piercer de aansprakelijkheid erkent zal deze schadevergoeding aan de klant moeten betalen. Ook hierbij kan hij een advocaat inschakelen. Indien de piercer de aansprakelijkheid niet erkent of in het geheel niet reageert kan de klant hem dagvaarden. De dagvaarding moet worden aangekondigd.

Afhankelijk van de hoogte van de vordering komt de zaak bij de kantonrechter of bij de rechtbank terecht. Bij de kantonrechter hoeft iemand geen advocaat te hebben, de drempel is dus een stuk lager. Bij de rechtbank is bijstand door een advocaat verplicht. Voor vorderingen beneden de € 5.000.- kan men naar de kantonrechter. Alles daarboven komt bij de rechtbank. Binnenkort zal de grens verhoogd worden tot € 25.000,-. Voor vorderingen tot € 25.000,- kan men dan bij de kantonrechter terecht.

 

 

  • Je hebt als piercer een informatie- en zorgplicht.
  • Als je dit niet goed invult kan je daar op aangesproken worden.
  • .
  • .
logo
Verantwoordelijk, aansprakelijk